Piskotki

Piškotki na spletni strani www.duopol.si


Varnost osebnih podatkov

Ob spremembi zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov, ki povečuje obseg Vaših pravic, upravljalec spletnega portala https://duopol.si/ podjetje Duopol d.o.o., Tržaška 135, 1000 Ljubljana, dosledno upošteva določbe Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), vsakokratnega veljavnega  zakona o  varstvu osebnih podatkov in drugih zakonskih predpisov. Uredba nalaga  upravljalcu portala, določene obveznosti ki jih upošteva pri obdelavi Vaših osebnih podatkov.

Izjava o varstvu podatkov

S to izjavo Vas seznanjamo s pravno podlago, namenom uporabe Vaših osebnih podatkov,  načinom pridobitve, nadzorom postopkov in možnostjo uveljavljanja Vaših pravic.

Na naši spletni strani uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, razkritjem, neželjenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Za varovanje Vaših osebnih podatkov uporabljamo tehnologijo SSL, ki skrbi za šifriranje vseh informacij.

Podatke shranjujemo in obdelujemo v osrednjem programu za upravljanje informacij naših strank. Računalniški sistemi so s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zaščiteni proti nenamernem ali nezakonitem dostopu, spreminjanju, razkritju ali razširjanju vaših osebnih podatkov s strani nepooblaščenih oseb ter pred nenamerno ali nezakonito izgubo in uničenjem osebnih podatkov.

Dostop do zbranih osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe (zaposleni in pogodbeni partnerji) z uporabniškim imenom in geslom. Vsi pogodbeni partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov so zavezani skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki skladno z uredbo (GDPR). Vaših osebnih podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim tretjim osebam.

 

Osebni podatki

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki Vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Duopol obdeluje Vaše osebne podatke na podlagi privolitve, zakona ali zakonitega interesa ter za sklepanje in izvajanje pogodb. Vaše osebne podatke obdelujemo predvsem pri spodaj naštetih poslovnih procesih. Glede na naravo trgovinskega poslovanja pa se lahko pojavijo tudi dodatni poslovni procesi, kjer Duopol obdeluje vaše podatke na osnovi pravnih podlag.

Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani

Za namen komunikacije na spletni strani  zbiramo naslednje uporabnikove podatke:

 • podatke za lastne namene oglaševanja (npr. ime in priimek, e-naslov, naslov, telefonska številka),
 • podatke, ki jih uporabnik vnese v obliki povpraševanja ali vprašanja v obrazec ob oddaji sporočila,
 • podatke o posameznikovi uporabi naše spletne strani (IP naslov, datum in ura obiska spletne strani, podatki o obiskanih straneh, nastavitve na spletni strani, podatki o lokaciji oziroma vstopni točki dostopa do interneta),
 • druge podatke, ki nam jih posamezniki prostovoljno podajo ob zahtevi za informacijo ali pojasnilo določenega izdelka ali za izvedbo določene storitve.

Vsi omenjeni podatki se na strežniku shranjujejo trajno oziroma do zahtevka po izbrisu osebnih podatkov s strani kupca. Izdani računi se hranijo tudi v pisni obliki v skladu z zastaralnim rokom (10 let).V primeru zahtevka po izbrisu, se podatki brišejo oziroma anonimizirajo v okvirih zakonskih možnosti (zastaralni roki).

Te podatke obdelujemo za namen analize, ki nam omogoča izboljšanje vsebin in uporabniške izkušnje na naši spletni strani ter vodenja statistike obiskov na naši spletni strani. IP naslov se uporabi izključno, če je to potrebno za varovanje zakonitih interesov upravljavca podatkov ali tretje osebe, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in ki zahteva varstvo osebnih podatkov (npr. za sledenje zakonitim pravicam in za odkrivanje kaznivih dejanj).

Navedene osebne podatke zbiramo s pomočjo piškotkov, pri čemer vas bomo pred namestitvijo vprašali za vašo privolitev.

Tako zbrane podatke ne povezujemo z drugimi osebnimi podatki uporabnikov spletne strani. Obiskovalca zgolj z uporabo teh podatkov v tem trenutku in glede na stanje tehnologije ni mogoče enolično identificirati.

Obdelava osebnih podatkov pri povpraševanju in naročilu blaga/storitev

Ko na naše kontaktne naslove (naslov, e-mail ali telefonsko številko) ali v podjetju oddate povpraševanje po določenem blagu/storitvi ali naročite določeno blago/storitev, Vaše osebne podatke kot so npr. ime in priimek ter kontaktne podatke obdelujemo izključno za namene kontaktiranja o blagu, ki ga naročate. V kolikor se odločite za nakup, Vaše osebne podatke navedemo na naročilu.

Obdelava osebnih podatkov pri prodaji blaga ter pri izvajanju storitev za stranke

Vaše podatke obdelujemo tudi v primeru izdelave ponudbe ali sklenitev pogodbe  (npr. prodajno pogodbo, podjemno pogodbo, pogodbo za nakup blaga z montažo itd.)  Glede na vrsto vašega naročila lahko od vas zahtevamo  še predložitev osebnih podatkov kot je ime in priimek, vključno s številko osebnega dokumenta ter EMŠO, kontaktnih podatkov in drugih podatkov, ki so potrebni za odpremo naročene storitve (npr. podatki za dostavo blago, podatki za namen izdaje računa). Te podatke obdelujemo izključno za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja ali za namene pogajanj za sklenitev pogodbe. Vaše kontaktne podatke uporabljamo le za komunikacijo v zvezi z izvajanjem ponudbe ali pogodbe, ne pa tudi za namene neposrednega trženja ali kakršnekoli druge namene.

Z izpolnitvijo obrazca za izvedbo storitve Vaše osebne podatke, ki jih navedete na obrazcu, obdelujemo izključno za namene komunikacije z Vami glede izvajanja naročene storitve. Osebni podatki se po potrebi posredujejo tudi pooblaščenim izvajalcem storitve zaradi kontaktiranja in dodatnih pojasnil glede izvedbe naročene storitve.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete za namen dostave blaga, obdelujemo izključno taa namen. Osebni podatki kot so ime in priimek, naslov in telefonska številka se lahko posredujejo prevozniku, ki izvede prevoz blaga.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete za namen vračila denarja iz naslova razdrtja pogodbe obdelujemo izključno za namen vračila denarja na vaš transakcijski račun.

Obdelava osebnih podatkov za reševanje reklamacijskih in/ali garancijskih zahtevkov

Z reklamacijskim zahtevkom obdelujemo določene vaše osebne podatke (npr. ime in priimek, kontaktne podatke, bančne podatke) izključno za namene komunikacije v zvezi z reševanjem reklamacije oziroma nalogom za servis blaga.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete pri naročilu servisa obdelujemo izključno za namene komunikacije izvedbe popravila. Vaše osebne podatke, kot so ime in priimek, telefonska številka in naslov lahko po potrebi posredujemo tudi pooblaščenim distributerjem, ki izvajajo popravilo, da vas kontaktirajo za dodatna pojasnila glede vzrokov za nedelovanje naprave.

Tako dano privolitev lahko kadarkoli brezplačno prekličete, tako da nam pošljete pisno sporočilo o preklicu privolitve na e-naslov: info@duopol.si. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v poglavju »Pravice posameznika«.

Piškotki

Da olajšamo uporabo naše spletne strani, uporabljamo analitično orodje ki uporablja »piškotke« (ang. Cookies). Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki vsebuje zaporedje črk ali številk. Piškotki se lahko shranijo in so v pomoč pri uporabi naših spletnih strani. Piškotke uporabljamo z namenom boljšega razumevanja uporabe naše spletno mesto in za omogočanje izboljšane navigacije. Piškotki nam poleg tega omogočijo prepoznati, ali ste naše spletno mesto predhodno že obiskali oziroma ali ste nov obiskovalec. Piškotki, ki jih uporabljamo, ne shranjujejo vaših osebnih podatkov, saj posameznika zgolj z uporabo teh podatkov v tem trenutku glede na stanje tehnologije ni mogoče enolično identificirati.

Ker naša spletna stran uporablja zgolj nujno potrebne piškotke ter manj invazivne piškotke za potrebe zagotavljanja analitike, se lahko piškotki namestijo že na podlagi mehanizma domnevne privolitve, torej že ob prvem obisku spletne strani. Če ne želite prejeti piškotkov, prosimo ustrezno nastavite svoj spletni brskalnik. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

Naša spletna stran uporablja naslednje piškotke:

Ime piškotka Domena Sistem Poteče v roku Opis
duopol.si 1 ura Piškotek za identifikacijo obiskov/sej.
cookieconsent_dismissed duopol.si Lastna spletna stran 1 dan Piškotek se nastavi po kliku na »OK« in poskrbi, da se obvestilo o piškotkih po tem dejanju uporabniku spletne strani ne prikaže več ponovno.
duopol.si Analytics 30 dni Piškotek za prepoznavo obiskovalcev v primeru večkratnega obiska v obdobju trajanja piškotka.

 

Uporabniki osebnih podatkov

Duopol se zavezuje, da Vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam brez Vaše privolitve. Prav tako se Duopol zavezuje, da vaših podatkov ne posreduje izven Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim podjetjem znotraj EU/EGP:

 • ponudnikom poštnih storitev, dostavnih storitev, špediterjem, ponudnikom storitev nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 •  ponudnikom bančnih storitev in storitev izterjave plačil;
 •  povezanim podjetjem v skupini;
 • dobaviteljem blaga in izvajalcem storitev (npr. distributerji, pooblaščeni serviserji, izvajalci obrtniških del);
 • računovodskemu servisu, odvetniškim pisarnam in drugim ponudnikom pravnega in poslovnega svetovanja.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Vaše podatke shranjujemo tako dolgo, kot to zahteva vsakokratni namen za katerega so posamezni podatki zbrani in obdelani. Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za zakonsko predpisano obdobje. Podatke, ki jih obdelujemo zaradi izvedbe pogodbe, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe do zaključka trajanja zakonskega zastaralnega roka za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe, razen v primeru spora v zvezi s pogodbenim razmerjem.

Nekateri roki hrambe na podlagi pogodbe:

 • Odškodninski zahtevki: 12 mesecev (pregled odškodninskih zahtevkov) oziroma ves čas, ko tečejo zastaralni roki za uveljavitev zahtevkov,
 • Pogodbena dokumentacija (računi, dobropisi, potrjene ponudbe in naročila, dobavnice, naročila popravil: do 11 let,
 • Najemne pogodbe: do 11 let,
 • Podatki knjigovodskih listin: 10 let.

Osebni podatki se lahko shranjujejo za daljše časovno obdobje, če je to potrebno za izpolnjevanje pravnih obveznosti, za namene arhiviranja v javnem interesu, znanstveno ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene. Pri tem se izvajajo ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi, da se zaščiti pravice in svoboščine posameznika.

Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrisali ali anonimizirali, tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.

Pravice posameznika

v obsežni meri zagotavljajo uresničevanje vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi s transparentno obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov

Imate pravico od podjetja Duopol dobiti potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke. Ko pridobite potrditev o obdelavi, imate nadalje pravico do dostopa do osebnih podatkov, tako da vam je omogočen vpogled v zbrane osebne podatke in njihovo prepisovanje, vključno s posredovanjem informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o obstoju morebitnega iznosa podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo idr.

 

Pravica do popravka in pravico do izbrisa (t.i. pozabe) osebnih podatkov

Če so vaši osebni podatki nepopolni ali neustrezni, imate pravico zahtevati, da se neustrezni podatki popravijo ali nepopolni podatki dopolnijo. V takem primeru lahko od vas po potrebi zahtevamo izpolnitev dopolnilne izjave. Vaši osebni podatki se brez nepotrebnega odlašanja izbrišejo, ko:

 • niso več potrebni za namene, za katere so bili izbrani,
 • prekličete privolitev,
 • ugovarjate obdelavi in za nadaljnjo obdelavo ne obstaja noben prevladujoč zakoniti razlog,
 • so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu z relevantno zakonodajo.

Pravica do preklica privolitve

Svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli brezplačno prekličete z učinkom za prihodnost. Pri tem prosimo upoštevajte, da bo s tem pred vnovičnim nakupom morebiti potrebna ponovna navedba vaših podatkov. Pravica do preklica privolitve velja samo za obdelavo tistih osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi vaše privolitve, ne pa tudi za obdelavo podatkov, ki se obdelujejo na podlagi drugih zakonitih podlag.

Pravica do omejitve obdelave

V naslednjih primerih lahko omejite obdelavo vaših osebnih podatkov:

 • ko oporekate točnost podatkov, in sicer za obdobje, ki omogoča preveritev točnosti osebnih podatkov,
 • ko je obdelava nezakonita in namesto izbrisa podatkov zahtevate omejitev uporabe podatkov,
 • ko podjetje Duopol podatkov za potrebe obdelave ne potrebuje več, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • ko vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitosti njihove obdelave.

Pravica do ugovora

Imate pravico, da iz razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije, kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na naših zakonitih interesih ali zakonitih interesih tretje osebe. Če vložite ugovor, vaših osebnih podatkov ne obdelujemo več, razen v primeru, da za obdelavo lahko dokažemo nujne legitimne razloge, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali pa obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

Če se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja na podlagi naših zakonitih interesov, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate taki obdelavi osebnih podatkov. V primeru ugovora, se osebni podatki ne obdelujejo več za namene neposrednega trženja.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Na vašo zahtevo vam bomo posredovali vse osebne podatke, ki se nanašajo na vas, v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki.

Pravica do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico, da vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

 Aktualiziranje in spremembe

Izjava o varstvu podatkov se mora občasno prilagoditi dejanskim razmeram in pravnemu položaju. Pred koriščenjem naše ponudbe, prosimo, preverite Izjavo, da boste zaradi možnih sprememb ali posodobitev seznanjeni z aktualno različico. Prav tako vas bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani, po elektronski pošti).

CroatiaSlovenia